Počet položek: 0 0 Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
1. Úvodní ustanovení
2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
3. Ceny zboží
4. Dodací lhůta
5. Odstoupení od kupní smlouvy
6. Reklamace zboží, záruční podmínky
7. Ochrana osobních dat
8. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí i pro nákup v kamenném i internetovém obchodě GM SPORT. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinností prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem povinných údajů. Objednávku lze zrušit do 24 hodin po objednání zboží bez udání důvodu. Pokud kupující zruší objednávku později, prodávající může kupujícímu píše negativní hodnocení na jeho účet. Změny v objednávce po vzájemní dohodě.
Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést správné registrační údaje a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

3. Ceny zboží
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a další poplatky může ověřit na stránce KONTROLA ÚDAJŮ. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající doklad o zaplacení, který na vyžádání zašle kupujícímu spolu se zbožím, případně elektronicky či doporučeným dopisem. V případě osobního odběru ho obdrží kupující v místě odběru a je povinen si při přebírání zboží překontrolovat.

4. Dodací lhůta, doprava zboží
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky a zaplacení, nejpozději však do 14 pracovních dnů.
V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit. Jestliže za nedodané zboží předem zaplatíte, své peníze dostanete samozřejmě zpět a to do 7 dnů od vzájemné dohody.
V případě zvolené platby předem na účet, bude objednávka zarezervována po dobu 7 prac. dnů od objednání. Pokud do této lhůty nebudou připsány peníze na účet, bude objednávka stornována a zboží dáno dále do prodeje.
Zboží zasíláme až po připsání celé částky na účet (tj. včetně poštovného).

5. Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující má právo dle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy a to do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, kontaktuje prodejce, že žádá o odstoupení od smlouvy, uvede číslo objednávky, jméno a datum nákupu. Uvedené zboží zašle zpět v uvedené lhůtě na adresu prodávajícího. Doporučujeme poslat zboží jako pojištěnou zásilku a zvolit vhodný obal, jelikož prodejce neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží vráceny kupujícímu převodem na jeho účet nebo složenkou a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení a překontrolování zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

6. Reklamace zboží, záruční podmínky
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí! Při přepravě Českou poštou již při převzetí přímo na přepážce pošty či při dodání do domu před řidičem pošty !
Kupující má právo viditelně poškozenou zásilku nepřebrat. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je řádně pojištěno ! Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zásilky a stvrzuje, že dorazila bez viditelného poškození.
Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu.
Při případné reklamaci kupující kontaktujte prodejce e-mailem nebo telefonicky.
Reklamované zboží následně zašle ve vyhovujícím obalu (nejlépe originálním) a vždy běžným obchodním balíkem.
Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Součástí reklamace musí být doklad o zaplacení zboží a popis závady.
Prodávající se zavazuje informovat kupujícího do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace o oprávněnosti reklamace a o postupu vyřízení.
V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího doručení.

7. Ochrana osobních dat
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Respektujeme Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že tyto svěřené osobní údaje použije jen pro komunikaci se zákazníkem. Osobní data nebude provozovatel bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce.

8. Závěrečná ustanovení
Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně expedičních a dopravních nákladů ), uvedenou v ceníku internetového obchodu. V případě, že kupující požádá o opakované doručení, bude mu zásilka znovu zaslána a cena za dobírku bude zatížena dvojnásobným poštovným a balným.
Objednané zboží je k odeslání nejčastěji do 5 pracovních dnů od učinění objednávky a jejího zaplacení, nejpozději do 10 dnů. Pokud z nějakého důvodu není možné tuto lhůtu dodržet (zboží není na skladě), budeme Vás o tom neprodleně informovat.

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ A BALNÉ 
Přeprava přes Českou poštu balíkem do ruky nebo na poštu při platbě předem nebo na dobírku.
POŠTOVNÉ A BALNÉ - ceník 

Osobní odběr - 0 kč                                                                                          

Česká pošta - balík do ruky - dle hmotnosti 0 kg - 4,99 kg - 150 kč

Česká pošta - balík do ruky - dle hmotnosti 5 kg - 20 kg - 350 kč

Česká pošta - balík do ruky ( dobírka ) - dle hmotnosti 0 kg - 4,99 kg - 200 kč

Česká pošta - balík do ruky ( dobírka ) - dle hmotnosti 5 kg - 20 kg - 400 kč                                                                                                                                                                                                   

ZPŮSOB ÚHRADY
Bankovní převod
Platba převodem na účet před dodáním zboží!!! Bankovním převodem na náš účet u moneta bank 217726881 / 0600 
Vyzvednutí po předchozí domluvě v prodejně GM SPORT v Olomouci

                          TOP SELENIT, s.r.o.
   Prodejna GM SPORT
   Lazecká 115
   779 00 Olomouc
       
            Telefon: 608 970 981 IČ: 04241533 
             Email: topselenit11@seznam.cz DIČ: CZ04241533

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace